ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΧΝΗΣ & συνεργάτες

ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΧΝΗΣ & συνεργάτες

ΑΡΧΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 694-8088990

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

www.3dnet.gr

www.3dnet.gr

Από 21/9/2011 είναι αδύνατη κάθε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου εάν αυτό είναι αυθαίρετο. Ο νόμος 4014/11 απαιτεί την έκδοση μιας βεβαίωσης νομιμότητας από αρμόδιο μηχανικό που πιστοποιεί την νομιμότητα της κατασκευής για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταβίβασης.


Οι κυρώσεις για τους μηχανικούς που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις είναι πολύ σοβαρές και έτσι ο μόνος τρόπος να μεταβιβάσεις πλέον είναι η δήλωση των αυθαιρέτων κατασκευών. Η υπαγωγή τους δηλαδή στο νόμο 4014/11 που μετά από την πληρωμή προστίμων και αμοιβών μηχανικού εξασφαλίζει την "τακτοποίηση" του αυθαιρέτου για 30 χρόνια και επιτρέπει την έκδοση βεβαίωσης και τελικά την δυνατότητα μεταβίβασης της ιδιοκτησίας.


Τα πρόστιμα ποικίλουν, μεταξύ άλλων παραγόντων, και αναλόγως του τύπου της αυθαιρεσίας, του χρόνου κατασκευής της και την τιμή ζώνης της περιοχής του ακινήτου.


Ο μηχανικός μετά από επίσκεψη επί τόπου και αφού έχει τα εγκεκριμένα σχέδια της αδείας της οικοδομής εάν αυτά υπάρχουν, καταγράφει τις αυθαιρεσίες και υπολογίζει τα πρόστιμα.


Καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο χώρο του αυθαιρέτου. Να δούμε μαζί από κοντά την περίπτωση και να συζητήσουμε τις δυνατότητες τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας.